ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
                      KESİN KAYIT

Eksik belgeyle kayıt yapılmaz. Kesin kayıtlar, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca aşağıdaki belgelerle yapılır. Süresi içinde kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarını yitirirler. Asıl listedeki adaylardan duyurulan süre içerisinde kesin kayıt yaptırmamış olanların sayısı kadar yedek liste açılır. Yedek listede olup bir gün içinde kayıt yaptırmayanların sayısı kadar ikinci yedek liste açılır ve bu da bir gün süre ile geçerliliğini sürdürür. Her liste açılışındaki süre bir gündür; bu süre (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirtilecek süre dâhilinde) kontenjan doluncaya kadar devam eder. Duyurulan süre içerisinde kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar için herhangi bir özel hak verilmez.

Yedek listedeki adayların, özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması hâlinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi yararları açısından son derece önemlidir.

                  Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1.                                                2019 YKS-TYT sonuç belgesinin aslı,

2.                                                Adayın lise ve dengi okul mezunu olduğunu belirten diploması veya yeni tarihli geçici mezuniyet belgesi aslı,

3.                                                Nüfus Cüzdanının fotokopisi

4.                                                4 adet (4,5x6 cm) boyutunda son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde, kılık kıyafet mevzuatına uygun çekilmiş biyometrik fotoğraf.

 

ADAYLARIN DİKKATİNE

 

2019 Özel Yetenek Sınavı‟yla size sunulan imkânlardan yararlanabilmek ve sınavlara hazırlanabilmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz. Başvuru belgesinin kimlik bilgilerine ilişkin kısımlarını doğru ve tutarlı olarak doldurunuz. Başvuru formunuzu Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Sınavı başvuru bürosuna teslim ediniz. Bu sırada Özel Yetenek Sınav Giriş Belgenizi imzalatarak geri almayı unutmayınız.

Sınavdaki isim sırası bilgisayara yükleneceğinden, sırası geçen adaya geri dönmek mümkün olamayacaktır. Bu nedenle; sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan adaylar sınavlara alınmayacaktır.

Adaylar sınav süresince sınav giriş belgeleriyle birlikte resimli Özel Kimlik Belgelerini de yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet) veya Sınav Giriş Belgesi olmayan adaylar sınavlara alınmazlar. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.

NOT:Özel Yetenek Sınavında adaylar Fakültemiz tarafından belirlenmiş, üzerinde aday numarası

basılı olan kıyafetler ile sınava gireceklerdir.

 

        Madde 20: Yerleştirme Esasları ve Aşamaları

a)     Asıl Liste Aday Yerleştirme

1.     Önce millî sporcular Yerleştirme Puanına (YP);Mülakat Puanı eklenerek en yüksek puanlı adaydan başlayarak millî sporcu kontenjanlarına göre yerleştirilir.

2.     Diğer adaylar; Yerleştirme Puanına (YP) );Mülakat Puanı eklenerek en yüksek puanlı adaydan başlayarak yerleştirilir.

b)     Yedekten Yerleştirme

Asıl listeden kazanan adayların belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmaması durumunda, yedek listedeki adayların dilekçe ile belirlenen tarihte bizzat Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Madde 21: Kesin Kayıtlar:

a)     Asıl listeden kazanan adayların; kesin kayıtları, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihte yapılacaktır. Belirtilen bu süre içerisinde kayıt yaptırmayan adayların (sağlık raporu dâhil) hiçbir mazeretleri kabul edilmeyecektir. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunu temsilcileri aracılığı ile de aynı tarihlerde kayıt yaptırabilirler.

b)     Ek yerleştirme için, açık kalan kontenjanlara başvuracak adaylar belirlenen tarihte bizzat Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçeyle müracaat etmelidirler. Belirlenen tarihte ek yerleştirme sonuçlarının ilanı yapılacaktır.

c)     Ek yerleştirme kayıtları belirlenen tarihte Atatürk Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.