ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
                            DEĞERLENDİRME

Erkek ve bayan adaylar ile millîlik kontenjanından başvuran adayların puan hesaplamaları kendi arasında yapılır.

Değerlendirmede esas olan puan, Beceri-Koordinasyon Parkurundan  alınan puan (ÖYSP-Özel Yetenek Sınav Puanı,Mülakat Puanı), AOBP ve YKS/TYT puanından elde edilecektir.

 

Beceri-Koordinasyon Parkuru Puanları: Erkek ve bayan adaylar ayrı olmak üzere, adayların dereceleri alınarak değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Mülakat Sınavı yüz (100) puan üzerinden değerlendirilen bir sınavıdır.

 

Özel Yetenek Sınavında yerleştirmeye esas olan puanın (YP) hesaplanmasında 2019 YKS kılavuzunda belirtilen ve yerleştirmeye esas olan puanlama sistemi kullanılacaktır. Bu puanlama sisteminde yer alan;

a)                       ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) Özel Yetenek Sınav Puanının belli bir formülle ağırlıklandırılması sonucu ortaya çıkan puan,

b)                      Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Adayın OBP türlerinden en yükseği,

c)                 2019-YKS Puanı (YKS-P) Adayın YKS‟de aldığı puan türlerinden TYT puanın en yükseği. Yerleştirmeye esas olan puan (YP) adayın özel yetenek sınavında girdiği testlerden aldığı puanların,

YKS ve ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının belli ağırlıklarla toplanmasından elde edilecektir.

 

1)                                             ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanacaktır.

 

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10‟ dur.

2)                                             Özel yetenek sınavında yerleştirmeye esas olan puanlama (YP); Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 

a)     Aday aynı alandan geliyorsa (örneğin, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday Beden (1113 kod) veya Spor (2446 kod) Alan / Kol / Bölümlerinden geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 x TYT-P ) + ( 0,03 x AOBP )

b)     Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa)

 

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 x YGS-P )

 

Adaylar Yerleştirme Puanlarına (YP) mülakat sınav puanın %30 eklenerek en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır. Sınavı kazanan asil adaylar dışında, aldıkları puana göre asil aday sayısı kadar yedek aday ilan edilecektir.

Adayların yerleştirme puanlarının eşit olması hâlinde, YKS puanı en yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır.. Özel yetenek sınav sonuçları, kayıt yerlerindeki panolarda ve http://kkefozelyetenek.atauni.edu.tr/internet adresinde Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından ilan edilecektir. Ayrıca şahsen duyuru yapılmayacaktır.