ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre öğrenci alan Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak yapılır.

 

1- Başvurular Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından kabul edilecektir

 

2- Müzik Öğretmenliği ve Resim-İş Öğretmenliği Programlarına başvurabilmeleri için adayların

2019-TYT’ye girmiş olmaları zorunludur.

3- Yerleştirmeye esas olan puanlar şunlardır.

a)    ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)

b)   Ortaöğretim Başarı Puanı

c)    2019     -TYT Puanı (TYT-P) ( TYT Puanlarının En Yükseği)

4 -Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırılmaya  girebilmesi için bu puanların

standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacaktır.

 

ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması bulunduktan sonra her aday için ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır. Bu hesaplamada aşağıdaki formül kullanılacaktır.

Graphic2

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10’dur.

 

5-Yerleştirmeye esas olacak olan puan (Yerleştirme puanı = YP) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.

 

a)    Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa).

 

YP* = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P) + (0,03 x OBP)

 

(*EŞİTLİK 2017 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNA GÖREDİR, 2018 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE EŞİTLİK DE DEĞİŞECEKTİR.)

 

 

b)   Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin sosyal bilimler alanından geliyorsa).

 

YP* = (1,17 x ÖYSP-SP) + (0,11 x OBP) + (0,22 x TYT-P)

 

(*EŞİTLİK 2017 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNA GÖREDİR, 2018 ÖSYS KONTENJANLAR KLAVUZUNDA DEĞİŞİKLİK OLMASI HALİNDE EŞİTLİK DE DEĞİŞECEKTİR.)

 

6- 2019-TYT’de, TYT puanı veya Özel Yetenek Sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık Öğretimin kontenjanlı programları için de uygulanacaktır. Sınavsız Geçiş ile Meslek Yüksekokulları veya Açık Öğretimin kontenjanı bulunmayan programlarına 2018-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.

7- Adaylar yerleştirme puanlarına (YP) göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

 

8- Ayrıca engelli aday kontenjanı boş kalması durumunda kalan kontenjanlara en yüksek puan alan normal yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.