ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVI

 

A-SINAV TARİHİ, YERİ VE SAATLERİ 

Sınavlar, Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir merkezinde), Ana bina 2. kat koridorunda yapılacaktır.

a)    Resim-iş Öğretmenliği Özel Yetenek Sınavı İmgesel Sınav ve sonrasında gerçekleştirilecek olan Mülakat sınavından oluşmaktadır.

b)    İmgesel sınav 5 Ağustos 2019 tarihinde sabah saat 09.00’da başlatılarak tek oturumda yapılacaktır. Adaylar, kayıt sırası göz önünde bulundurularak daha önceden belirlenmiş olan salon ve sıra numaralarına göre sınav salonlarına alınmaya başlanacaktır. Adayların saat 08.30 da sınav salonunun önünde hazır olmaları gerekmektedir. Sıra numaraları ve grup listeleri sınav salon girişine asılacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen adaylar sınava alınacak, daha sonra gelen adaylar ise sınava alınmayacaklardır. Ayrıca; sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika içerisinde adayların sınav salonlarını terk etmelerine izin verilmeyecektir.

c)     Tek oturumda yapılacak olan İmgesel Sınavın süresi 120 dakika’dır.

d)    İmgesel sınav sonrası mülakat sınavı yapılacaktır. Adayları sanatsal farkındalık ve resim sanatı genel kültürü ile ilgili sorular sorulacaktır.

e)     Özel Yetenek Sınavı sürecince; Sınav Jürisi ve Sınav Yürütme Kurulu tarafından aday sayısına göre sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.

f)     Sınav esnasında görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır.

g)    Sınav salonuna görevliler dâhil cep telefonu, çağrı cihazı vb. ile girilmeyecektir.

 

B-SINAV ARAÇ VE GEREÇLERİ

Sınav esnasında adayların kullanacakları 35x50 cm boyutlarındaki resim kâğıtları ve altlıklar fakültemiz görevlileri tarafından adaylara dağıtılacaktır.

 

C-ÖN ŞART ÖZELLİKLER

Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı‘na başvuracak adayların, sanatsal faaliyetleri sürdürebilecek ve sanat eğitimi verebilecek fiziki yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu faaliyetleri yürütemeyecek derecede bedensel engeli olan adaylar ile görme engelli adayların Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yetenek sınavına başvurmamaları gerekmektedir

a)  Görme Özelliği: Adayın, % 10’dan fazla sürekli veya kalıcı bir görme bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.

b)  Konuşma Özelliği: Adayın, Resim-iş Öğretmenliği Programı’nda sağlıklı öğrenim görmesini ve görsel sanatlar öğretmeni olarak yetişmesini engelleyici konuşma kusurları (anlamlı derecede kekemelik, pepelik vb.) bulunmamalıdır.

c)   Bedensel Özellikler: Adayda, sağırlık veya ağır işitme bozukluğu, bölümde öğretimi yapılan iki ve üç boyutlu fiziksel hareket gerektiren çalışmaları, görsel sanatlar öğretmeni olarak yetişmeyi önleyici bedensel engel, eksiklik ve kusurlar (ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede topallık, çolaklık, kamburluk vb.) bulunmamalıdır.

Ön şart özellikler bakımından yeterli olmayan adaylar Resim-iş Öğretmenliği Programı’na alınmazlar.

   

D- SINAVLARIN YAPILMASI

Sınav başladığında, adaylar kendilerine verilecek olan resim kâğıtlarının belirtilen bölümlerine ad ve soyadlarını, baba adlarını ve aday numaralarını yazacaklardır. Sınav görevlileri, sınav esnasında adayların sınav kâğıtlarında yazılı kimlik bilgilerini Özel Yetenek Sınav giriş kartı bilgileriyle karşılaştırıp üzerlerini kapatarak yapıştıracaklardır.

 

Resim-İş Öğretmenliği Programı özel yetenek sınavı İmgesel sınav ve mülakat sınavı olmak üzere iki oturumda yapılır.

a)       İmgesel sınavda, adaylar kendilerine verilecek bir konuyu resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu çalışma için adaylara 120 dakikalık bir süre verilir.

b)    Mülakat sınavı sanatsal farkındalık ve resim sanatı genel kültürü ile ilgili sorulardan oluşacaktır.

c)     Sınav Jürisi, Sınav Yürütme Kurulu'nun onayı ile yaptırılması istenilen çalışmanın özelliğine göre sınav süresinde kısmî değişiklik yapabilir.

d)    Engelli adaylara diğer adaylardan ayrı olarak kendi aralarında sınav yapılacak ve değerlendirilecektir.

 

E- SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

İmgesel Sınav, Gözlem, kompozisyon, özgünlük, algılama, yorumlama, yaratıcılık, renk bilgisi vb. gibi nitelikler göz önüne alınarak 100 üzerinden değerlendirilir. İkinci aşamada ise mülakat sınavı gerçekleştirilecek ve yine 100 üzerinden puanlanacaktır. Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanlarının (ÖYSP) hesaplanmasında İmgesel sınavın % 70’i ve mülakat sınavının % 30’u referans alınacaktır. 

Adayların yaptıkları çalışmalar, 5 jüri üyesinden oluşan ‘İmgesel Tasarım Çalışması İnceleme Komisyonu’ tarafından birbirinden bağımsız olarak değerlendirecek ve her çalışma için 100 üzerinden puan verilecektir. İmgesel Tasarım Çalışmasından, bir adaya 5 jüri üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınacaktır. Mülakat sınavında ise 3 jüri üyesi tarafından adaya yöneltilen sorulara verilmiş olan yanıtlar 100 üzerinden puanlanacak ve adayların puanları hesaplanırken üç jüri üyesi tarafından verilen puanların ortalaması alınacaktır. Adayların Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) hesaplanmasında imgesel sınavın % 70’i ve mülakat puanının % 30’u dikkate alınacaktır. İmgesel Tasarım Çalışması puanı ve mülakat puanı ortalaması (ÖSYP) 50 puanın aşağısı olanlar (Engelli adaylarda dâhil) yerleştirme aşamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Kesin Tespiti

Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) 50’nin altında olanlar başarısız sayılarak bundan sonraki hesaplamalara dâhil edilmezler. Özel Yetenek Yerleştirme Puanının hesaplanmasında ise Ortaöğretim Başarı Puanı, 2019 YKS puanı (En yüksek TYT Puanı) ve Özel Yetenek Sınav Puanlarının bu kılavuzda verilmiş olan formül doğrultusunda ağırlıklandırılması sonucunda elde edilen puana göre yapılır. Yerleştirme işlemi ise Özel Yetenek Yerleştirme Puanına yapılacak olan sıralama doğrultusunda ve yine bu kılavuzda belirtilen kontenjana göre yapılacaktır. Özel Yetenek Sınav Kılavuzu‟nda ayrıntıları belirtilen aday sayısı kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir. Sınav sonuçları sınav jürisinin değerlendirmesi ve Sınav Üst Kurulunun onayından sonra Üniversite ve Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi web sitesinde ilan edilir.