ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

2019-2020 ÖĞRETİM YILI

KÂZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

ÖZEL YETENEK SINAVLARI
2019–2020 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne “Özel Yetenek Sınavı” ile öğrenci alınacaktır. Bütün adayların ön kayıt işlemleri ve sınavları Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından yapılacaktır. Adayların Fakültede ön kayıt yaptırmadan önce  buraya tıklayarak müracaatlarını yapmaları gereklidir.

                                     

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

 

FAKÜLTESİ

PROGRAMIN ADI

KONTENJANI

 

ENGELLİ KONTENJANI

TOPLAM

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Müzik Öğretmenliği

41

4

45

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Resim-İş Öğretmenliği

41

4

45

 
ÖN KAYIT VE SINAV TARİHLERİ

 

 

Fakültesi

 

Programın Adı

 

Ön Kayıt(Online)

 

Başvuru Onay Tarihleri

Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

 

Müzik Öğretmenliği

22 Temmuz 2019

02 Ağustos 2019

29 Temmuz 2019

02 Ağustos 2019

Resim-İş Öğretmenliği

22 Temmuz 2019

02 Ağustos 2019

29 Temmuz 2019

02 Ağustos 2019

 

 

 

Sınav Tarihleri

 

Müzik Öğretmenliği

 

05 -06 Ağustos 2019

 

Resim-İş Öğretmenliği

05 Ağustos 2019

 

Resim-İş Öğretmenliği Mülakat Tarihi : 06 Ağustos 2019

 

Ön Kayıtlar : Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde yer alan Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

           Dekanlık binasında yapılacaktır.                                        

Sınavlar        : Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Yoncalık Yerleşkesinde (şehir merkezinde) yapılacaktır.

NOT: Mülakat sınav tarihleri sınava başvuran aday sayısına göre dekanlık tarafından yeniden planlanabilir.

 

Kayıt için tıklayınız

 

ADAY KABUL KOŞULLARI

Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:

a) Başvuru Dilekçesi: Ön Kayıt sırasında matbu dilekçe, aday tarafından doldurulacaktır.

b) 2019-TYT Sonuç Belgesi: : 2019 TYT belgesi çıktısı (Ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir). Adayların TYT puanları göz önüne alındığında herhangi bir puan türünden 150 puan ve üzerinde almış olmaları gerekmektedir. Engelli adaylar ise TYT puanı olarak 100 puan ve üzeri almak zorundadır. Engelli adayların, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli ve otizm spektrum bozukluğu alanlarından birinden engelli olduklarını belgelemeleri zorunludur.

c) Nüfus Cüzdanı: Adaylar; nüfus cüzdanının aslını ve fotokopisini birlikte getirecekler ve bu belgenin fotokopisi ön kayıt bürosunda onaylanarak kabul edilecektir. Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekileceğinden aday, fotoğraflı nüfus cüzdanını mutlaka yanında bulundurmalıdır.

d) Özel Yetenek Sınavı Başvuru Formu: Ön Kayıt sırasında verilecektir.

e) Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı: Ön kayıt esnasında, adayın fotoğrafı çekilerek hazırlanacak olan belge adayın kendisine verilecektir.

f) Adayların, ön kayıtları esnasında fotoğrafları çekileceğinden bizzat kendilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Başkaları tarafından veya posta aracılığıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g) TYT Sınavı ile herhangi bir yükseköğretim programına kesin kayıt hakkı kazanmış olan adaylar da bu programlara başvurabilirler.

 

 Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan herhangi bir durum belirlendiğinde, aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında kanunî işlem yapılması yoluna gidilecektir.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı 25240/ Erzurum

İletişim Tlf :( 0 442 ) 2314001 - Fax : (0 442) 2314288

E-posta : kkefozelyetenek@atauni.edu.tr; muzaffer_gulmus@hotmail.com

 

AÇIKLAMA:

Adayların Özel Yetenek Sınavı'na girebilmeleri için aşağıdaki evrakları yanlarında bulundurmaları gerekir:

a)    Özel Yetenek Sınav Giriş Kartı (Adayın, ön kayıt sırasında çekilmiş olan fotoğrafının yer aldığı ve kayıt bürosu tarafından verilmiş belge).

b)    Fotoğraflı, Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi, Pasaport vb.).